دانلودها راهنما، برنامه ها و سایر فایل ها


قسمت آرشیو دانلود برای همه آموزش ها، برنامه و سایر فایل هایی که شما برای سایت خود و راه اندازی آن نیاز دارید، ‌وجود دارد.

بخش ها

سامانه پیامک (1)
کلیه فایل های مورد لزوم بخش سامانه پیامک

محبوب ترین دانلود ها

فرم درخواست سامانه
فرم درخواست را تکمیل نموده و سپس به همراه کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه و کپی قبض تلفن همراه یا ثابت خود را به بخش سامانه پیامک ارسال نمائید
اندازه فایل ها: 197 kB