هاست لینوکس پربازدید

 • هاست 2 گیگابایت

  • 2000 مگا بایت فضا
  • 150 گیگابایت پهنای باند
  • 2 عدد دیتابیس
  • سی پنل کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • سی پنل انتقال رایگان
 • هاست 5 گیگابایت

  • 5000 مگا بایت فضا
  • 400 گیگابایت پهنای باند
  • 4 عدد دیتابیس
  • سی پنل کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • سی پنل انتقال رایگان
 • هاست 10 گیگابایت

  • 10000 مگا بایت فضا
  • 800 گیگابایت پهنای باند
  • 6 عدد دیتابیس
  • سی پنل کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • سی پنل انتقال رایگان
 • هاست 15 گیگابایت

  • 15000 مگا بایت فضا
  • 1200 گیگابایت پهنای باند
  • 8 عدد دیتابیس
  • سی پنل کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • سی پنل انتقال رایگان
 • هاست 20 گیگابایت

  • 20000 مگا بایت فضا
  • 1500 گیگابایت پهنای باند
  • 10 عدد دیتابیس
  • سی پنل کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • سی پنل انتقال رایگان
 • هاست لینوکس 1000 مگابایت پربازدید Zend

  • 1000 مگا بایت فضا
  • 15 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • سی پنل کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد انتقال رایگان
 • هاست لینوکس 2000 مگابایت پربازدید Zend

  • 2000 مگا بایت فضا
  • 25 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • سی پنل کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد انتقال رایگان
 • هاست لینوکس 3000 مگابایت پربازدید Zend

  • 3000 مگا بایت فضا
  • 35 گیگابایت در ماه پهنای باند
  • ندارد دامین رایگان
  • سی پنل کنترل پنل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد انتقال رایگان