نمایندگی حجمی VPS (ویندوز / لینوکس)

 • نمایندگی حجمی VPS-P1

  • 400 گیگابایت میزان فضا
  • 4 گیگابایت رم گارانتی شده
  • 6 گیگابایت حداکثر میزان رم
  • 3000 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد VPS
  • آمریکا / اروپا محل سرور
  135,000/mo
  20,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • نمایندگی حجمی VPS-P2

  • 600 گیگابایت میزان فضا
  • 6 گیگابایت رم گارانتی شده
  • 8 گیگابایت حداکثر میزان رم
  • 5000 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد VPS
  • آمریکا / اروپا محل سرور
  173,000/mo
  20,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • نمایندگی حجمی VPS-P3

  • 800 گیگابایت میزان فضا
  • 8 گیگابایت رم گارانتی شده
  • 10 گیگابایت حداکثر میزان رم
  • 7000 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد VPS
  • آمریکا / اروپا محل سرور
  210,000/mo
  20,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • نمایندگی حجمی VPS-P4

  • 1200 گیگابایت میزان فضا
  • 12 گیگابایت رم گارانتی شده
  • 14 گیگابایت حداکثر میزان رم
  • 10000 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد VPS
  • آمریکا / اروپا محل سرور
  245,000/mo
  20,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید