سفارش دامنه ثبت شده (Backorder)

 • Backorder دامنه از طریق شرکت Armin

  • درصورتي كه نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده و تاريخ انقضاي آن نزديك است مي توانيد از طریق شرکت Armin تقاضاي خدمات پيش سفارش (Back Order) دامنه را بنماييد.

   بازگشت کامل هزینه در صورت عدم موفقیت
  300,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • Backorder دامنه از طریق شرکت Pool

  • درصورتي كه نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده و تاريخ انقضاي آن نزديك است مي توانيد از طریق شرکت Pool تقاضاي خدمات پيش سفارش (Back Order) دامنه را بنماييد.

   بازگشت کامل هزینه در صورت عدم موفقیت
  269,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • Backorder دامنه از طریق شرکت های NameJet/SnapNames/Pool

  • درصورتي كه نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده و تاريخ انقضاي آن نزديك است مي توانيد از طریق شرکت های NameJet ، SnapNames و Pool تقاضاي خدمات پيش سفارش (Back Order) دامنه را بنماييد.

   بازگشت کامل هزینه در صورت عدم موفقیت
  419,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • Backorder دامنه ملی از طریق شرکت Armin

  • ۱ – پسوند دامنه ها باید از مجموعه روبرو باشد
   (ir - co.ir - net.ir - ac.ir - sch.ir - gov.ir - org.ir - id.ir)

   ۲ – با توجه به اینکه کیفیت سرویس بک اوردر بستگی به عواملی مانند شبکه و تمدید دامنه در اخرین لحظه توسط مالک قبلی و .. … دارد امکان عدم موفقیت در این امر وجود داشته و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم موفقیت سرویس ندارد

   ۳ – اولویت قبول ثبت درخواست ها به متقاضیانی است که زودتر از بقیه اقدام کرده باشند لذا امکان ثبت دامنه ای که قبلا در سیستم ثبت شده است دیگر وجود ندارد .
  100,000 تومان یکبار
  سفارش دهید