لايسنس

 • DirectAdmin License

  • لایسنس پنل مدیریتی DirectAdmin
   قابل استفاده برای سرورهای مجازی و اختصاصی
 • External cPanel License - Dedicated

  • cPanel External License
   مخصوص سرورهای اختصاصی
 • External cPanel License - VPS

  • cPanel External License
   مخصوص سرور مجازی مبتنی بر پلتفرم های
   VMware و Xen و ...
 • External cPanel License - VZZO

  • مخصوص سرور مجازی مبتنی بر پلتفرم های