هاست ویندوز ایران

 • هاست ویندوز 100 مگابایت

  • 100 مگابایت فضا
  • 2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 30 عدد آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • 2 عدد بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL 2012 دیتابیس
 • هاست ویندوز 200 مگابایت

  • 200 مگابایت فضا
  • 3 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 50 عدد آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • 3 عدد بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL 2012 دیتابیس
 • هاست ویندوز 500 مگابایت

  • 500 مگابایت فضا
  • 4 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 70 عدد آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • 5 عدد بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL 2012 دیتابیس
 • هاست ویندوز 1000 مگابایت

  • 1000 مگابایت فضا
  • 7 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 100 عدد آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • 7 عدد بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL 2012 دیتابیس
 • هاست ویندوز 2000 مگابایت

  • 2000 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 130 عدد آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • 10 عدد بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL 2016 دیتابیس