هاست ویندوز

 • هاست ویندوز 100 مگابایت

  • 100 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 10 عدد آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 عدد بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL2008 دیتابیس
 • هاست ویندوز 200 مگابایت

  • 200 مگابایت فضا
  • 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 20 عدد آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • 2 عدد بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL2008 دیتابیس
 • هاست ویندوز 500 مگابایت

  • 500 مگابایت فضا
  • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 30 عدد آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • 4 عدد بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL2008 دیتابیس
 • هاست ویندوز 1000 مگابایت

  • 1000 مگابایت فضا
  • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • 50 عدد آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • 10 عدد بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL2008 دیتابیس
 • هاست ویندوز 2000 مگابایت

  • 2000 مگابایت فضا
  • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • نامحدود آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL2008 دیتابیس
 • هاست ویندوز 4000 مگابایت

  • 4000 مگابایت فضا
  • 70 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • نامحدود آدرس ایمیل
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود بانک اطلاعاتی
  • WebSitePanel کنترل پنل
  • MSSQL2008 دیتابیس