ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
39,900 تومان
1 سال
39,900 تومان
1 سال
39,900 تومان
1 سال
.net
51,400 تومان
1 سال
51,400 تومان
1 سال
51,400 تومان
1 سال
.org
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
.pro
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
.ir
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.co.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.ac.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.org.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.gov.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.id.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.biz
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.co
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
.info
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
.pw
261,000 تومان
1 سال
261,000 تومان
1 سال
261,000 تومان
1 سال
.ae
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.name
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.eu
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.us
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.ws
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.me
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.in
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.asia
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
.mobi
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.company
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.tel
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
.cc
87,000 تومان
1 سال
87,000 تومان
1 سال
87,000 تومان
1 سال
.de
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.uk
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.nl
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.es
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.ca
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
.bz
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.sx
137,000 تومان
1 سال
137,000 تومان
1 سال
137,000 تومان
1 سال
.tv
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.ru
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.mn
172,000 تومان
1 سال
172,000 تومان
1 سال
172,000 تومان
1 سال
.xxx
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains